GH Music Productions

Arrange, record and release your own songs professionally at a reasonable price!

A service for singer/songwriters that need to make that one step ahead. We make it a relative simple step to reach the next level. Make that professional sounding product and bring it into the world. For recording your favorite cover song, you are welcome as well.

This is what we do:

 • Arranging your music: developing the original song idea to a full product with all the necessary instruments, sounds an most important “the feel”. Our philosophy is, when creativity and talent is available you can make high quality products for low budget.
 • Recording high quality and professionally including mixing and mastering.
 • Release your songs on streaming worldwide, downloadables or any other media.
 • We focus on “small” productions at low cost.
 • Manage your music distribution at very low cost and help you create and manage your own streaming-royalties account.
 • Create artwork and develop artist accounts on the major artist platforms.
 • Managing Audio Video productions.

Je eigen nummers professioneel arrangeren, opnemen en uitbrengen!

Een service voor singer/songwriters die bereid zijn de relatief eenvoudige stap te maken een next level artiest te worden, door een professioneel klinkend eindproduct te maken en uit te brengen binnen een overzichtelijk budget. Je favoriete cover song een keer willen opnemen kan uiteraard ook.

De activiteiten van GH Music Productions zijn:

 • Arrangeren: ontwikkel je eigen song idee tot een volledig professioneel product, met alle benodigde instrumenten, sounds. We richten ons op kleine producties qua budget, maar streven daarbij wel naar maximale kwaliteit.
 • Professioneel opnemen, dus op hoge audio kwaliteit, goede begeleiding, strak ingespeelde partijen, zuivere zang en voldoende oog voor goede meerstemmige zang partijen.
 • Mixing en mastering.
 • Uitgeven van de producten op de streamingsdiensten (wereldwijd), downloadbaar maken op muziek webshops of op andere media zoals CD.
 • Beheer uw muziekdistributie tegen zeer lage kosten en helpen je vervolgens bij het maken en beheren van uw eigen streaming-royalty-account en vestleggen van je muziek rechten in Nederland.
 • Verzorgen van de benodigde artwork voor releasing.
 • Helpen de artiest eigen artiestenaccounts op de belangrijkste platforms aan te maken en te beheren.
 • Maken van audio-videoproducties (videoclip voor bijvoorbeeld YouTube release).

GHM Records

GHM Records is the official record labels owned by GH Music Services. Besides this we can create personal record labels when desired. We release worldwide on all streaming services and manage your royalties.

GHM Records is het officiële geregistreerde platenlabel van GH Music Services en voorziet alle muziek van ISRC codering en releasen op alle streamingservices. Alle auteursrechten gaan naar de oorspronkelijke songwriter en uitvoerende artiest en muzikanten.

GHM Recording Studio

All recordings of vocals, guitars, bass, keys or any other small acoustic instrument (violin, sax) take place at the recording studio in Hendrik-Ido-Ambacht. Drums and percussion are recorded from a range of digital sources. When desired a live drum or grand piano recording session can be arranged at external locations.

Alleen opnemen kan natuurlijk ook. Voor eigen gebruik of voor verder verwerking door derden. Alle opnames van vocalen en muziek instrumenten (gitaren, bas, toetsen alle andere kleine akoestisch instrument) vinden plaats in de studio in Hendrik-Ido-Ambacht. Drums en percussie worden gecreëerd met behulp van diverse digitale bronnen. Keuzes hiermee zijn tegenwoordig onbeperkt, echter indien gewenst kan een live opnamesessie voor een drums of grote piano/vleugel op externe locaties worden georganiseerd.

Other GH Music services

Overige activiteiten van GH Music services

GHM Productions & GHM Records releases

Here you can listen to some of my previous creations.

Luister hier naar enkele voorbeelden van mijn werk.

When interested in GH’s activities, please contact me by email contact@ghmusic.nl or Facebook.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met GH Music via contact@ghmusic.nl of Facebook.

Messenger

Hi, my name is Hans Flikkema, session guitar player, composer, producer, founder of GH Music and cofounder of rock band Mental Shift.

Ik ben Hans Flikkema. Ik ben componist, producer, sessie muzikant, eigenaar van GH Music en GHM Records en mede oprichter van de rockband Mental Shift.

I started playing classical guitar at the age of seven, inspired by the great Segovia, my late father used to listen to. He taught me the basics of fingerpicking. Somewhat later, during high school, I got inspired by Deep Purple’s Richie Blackmore, Jethro Tull’s Locomotive Breath, Uriah Heep’s Gipsy, Alice Cooper’s Billion Dollar Babies and Peter Frampton’s compositions and guitar playing. I also wanted to make those rough sounds, so I quit classical guitar lessons and taught myself how to rock and I played guitar for at least three hours a day. As a teenager I got my first 3 man band, creating our own style of rock songs and sound; early alternative rock I think. Covering other ones songs was hardly done these days. In a period of 25 years this band changed in musical styles, line up and band names.

Mijn hele leven speel ik al gitaar en componeer ik muziek, alleen en samen met anderen. Het begon toen ik jong was en ik klassiek gitaarles kreeg van mijn vader. Mijn inspiratie was afkomstig van de grootmeester op de klassieke gitaar zoals Andres Segovia. Eenmaal op de middelbare school werd ik vooral geraakt door seventies rock van Deep Purple met gitarist Richie Blackmore en specifieke songs van bands zoals Locomotive Breath van Jethro Tull, Gypse van Uhriah Heep, Billion Dollar Babies van Alice Cooper en de composities en gitaarspel van Peter Frampton. Dat wilde ik ook, dus ik stopte met klassiek gitaarles en richtte een 3 mans bandje op met een bassist zanger componist en drummer. Met deze eerste band schreven we ook al meteen eigen muziek en dat heb ik achtereenvolgens ruim 25 jaar gedaan.

 • 1978-1982 Shocking Years, early alt rock, own compositions
 • 1983-1988 Taxi, danceable ska and funk rock, own compositions
 • 1989-1993 4-Ohm, great rock covers
 • 1994-1999 Home Made Jelly, alternative rock, own compositions
 • 2010-2015 Several cover bands
 • 2016-present Founding Mental Shift
 • 2018-present Founding GH Music
 • 1978-1982 Shocking Years, Rock, eigen composities
 • 1983-1988 Taxi, ska-rock, eigen composities
 • 1989-1993 4-Ohm, Populaire Rock covers
 • 1994-1999 Home Made Jelly, Alt rock, eigen composities
 • 2010-2015 Diverse coverbands
 • 2016-heden Mental Shift
 • 2018-heden GH Music Services

What really gives me the ultimate satisfaction is composing new music, creating new songs and sounds, like I used to do in the early days, but nowadays also record it and releasing this music independently. And that’s what I can offer you as well!

Mijn hart gaat uit naar het creëren van nieuwe muziek en nieuwe eigen sound. Eigenlijk wat ik altijd al deed, maar tegenwoordig ga ik daarin een stap verder door het ook in eigen beheer op te nemen met professionele kwaliteit en het in eigen beheer uit te brengen. Met GH Music wil ik dit doen voor derden.

Besides creating and recording songs I create several other audio products like jingle, voice-overs, radio tunes, soundtracks for gaming and leaders for video productions.

Naast het produceren van songs, houdt GH Music zich ook bezig met het maken van diverse andere audio producten zoals jingles voor commercials, voice-over track, tunes voor radioprogramma’s. Audio voor instructie video’s en soundtracks voor video of games.

Price rates

Prijsindicaties

Inzingen op bestaande audio track incl. mix en mastering € 70,-
Idem inclusief videoregistratie/-clip (excl. songlicense)
(coversong video’s kunnen alleen met licentie worden gedeeld op YouTube etc.)
€ 150,-
Productie volledige song (arrangeren, inspelen, inzingen, meerdere sessies, mixen, masteren, excl. songwriting, releasing en distributie) € 200,-
Idem inclusief componeren muziek, 3 werk sessies € 300,-
Bestaand arrangement opnieuw inspelen gitaren drums en toetsen € 150,-
Releasing en distributie Op aanvraag
Mixen en masteren per track € 80,-
Mastering per track € 35,-
Originele audio track, jingle, tune, leader, looper zonder zang tot 50 sec € 120,-
Professionele audio tracks met voice overs, gesproken instructies of zang of langere track voor beeld ondersteunende muziek, herkenningstunes met of zonder vocals of gesproken teksten Op aanvraag
Singing to prerecorded audio track incl. mix and mastering € 70,-
As above including video registration/clip (excl. song license)
(cover song videos can only be shared on YouTube etc. with license)
€ 150,-
Full song production, arranging, recording, recording, multiple sessions, mixing, mastering, excl. composing/songwriting, releasing and distribution) € 200,-
As above, including composing music, 3 work sessions € 300,-
Replay existing arrangement guitars, drums and keys € 150,-
Releasing and distribution On quotation
Mixing and mastering per track € 80,-
Mastering per track € 35,-
Original audio track, jingle, tune, leader, looper without vocals up to 50 sec € 120,-
Professional audio tracks with voice overs, spoken instructions or vocals or longer track for image supporting music, recognition tunes with or without vocals or spoken texts prices in consultation.

All mentioned prices are exclusive of VAT and are indicative. Prices can differ per assignment. Assignments are accepted on the basis of a pre-agreed fixed price, after the quotation has been submitted.

Alle genoemde prijzen exclusief BTW en indicatief. Prijzen kunnen per opdracht verschillen. Opdrachten worden aangenomen op basis van een vooraf overeengekomen vaste prijs, na uitbrengen van offerte.

Partners

Eddy Creative Productions

Video-, fotografie- en audioproducties

Video, photography en audio productions

Zandbergen Guitars

Gitaar reparaties – Gitaarbouw – Gitaaronderhoud

Guitar repair, building and maintenance

Terms & Conditions

Algemene voorwaarden

Assignments are discussed in advance and documented in emails or simple contracts. Therefore, no costs will be charged on the basis of oral agreements. Intake and acquaintance are always non-binding and free of charge.

Opdrachten worden vooraf besproken en schriftelijk vastgelegd in e-mails of eenvoudige contracten. Er zullen geen kosten worden berekend op basis van mondelinge afspraken. Intakegesprekken en kennismaking zijn altijd vrijblijvend en kosteloos.

All artistic property rights expire to the client. The customer will own all artistic rights of the final product, unless agreed otherwise and stipulated in a contract.

Alle artistieke eigendomsrechten komen toe aan de opdrachtgever. De klant krijgt alle artistieke rechten op het eindproduct, tenzij anders overeengekomen en vastgelegd in een contract.

Invoices will be sent by email. Payments will be made within 10 working days after the date of the invoice. All amounts charged are discussed in advance and are therefore known to the client in advance.

Facturen worden toegezonden per e-mail. Betaling geschiedt binnen 10 werkdagen na de factuurdatum. Alle bedragen die in rekening worden gebracht zijn vooraf besproken en zijn dus op voorhand bekend bij de opdrachtgever.

Exchange of audio files will take place through internet services such as Google Drive, WeTranfer or FTP server hosted by Client. Supported audio formats are Wave, Mp3 320kbps and m4a. Final files are delivered in Wave 44.1 kHz (CD quality).

Uitwisseling van audiobestanden zal plaatsvinden via internetservices zoals Google Drive, WeTranfer of FTP server van de klant. Ondersteunde bestandsformaten zijn: Wave, Mp3 320kbps en m4a. Definitieve bestanden worden in Wave 44,1 kHz (CD-kwaliteit) uitgeleverd.

Liability

GH Music Services takes no responsibility or liability, so far as legally possible, for any damage arising out of, or in connection with the performance of its services.

Aansprakelijkheid

GH Music Services neemt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, voor zover wettelijk mogelijk, voor elke schade die voortvloeit uit of in verband wordt gebracht met de uitvoering van haar dienstverlening.